Dělení vína podle zbytkového cukru

Prosinec 24, 2017 O víně

Suché a sladké evokuje rozdíl na první dojem. Většina bude okamžitě vědět, že jde o rozdíl cukru ve víně. Zvlášť když jedno víno je sladké. Jak to ale je s cukrem ve víně?

Rozdíl mezi suchým, polosuchým, polosladkým a sladkým vínem je ve zbytkovém cukru. Zbytkový cukr ovlivňuje sladkost vína a výrazně zasahuje do chuti vína. Kromě zbytkového cukru u vína ještě posuzujeme cukernatost hroznů.

Cukernatost hroznů ukazuje množství cukru v moštu z vinných hroznů, tedy množství cukru ve vylisované šťávě. Vyšší cukernatosti vinaři dosahují tak, že nechají hrozny na vinici déle. Měří se ve stupních normalizovaného moštoměru.

Zbytkový cukr je cukr, který nebyl spotřebován kvasinkami při kvašení. Zůstává tak ve víně a ovlivňuje jeho sladkost. Měří se v gramech na litr. Podle počtu gramů se následně dělí vína na suchá, polosuchá, polosladká a sladká.

Suchá vína

Z označení jde snadno poznat, že jsou to vína nejméně sladká. Maximální obsah zbytkového cukru jsou 4 gramy na litr vína. Obvykle jsou suchá vína kyselejší s říznější chutí. Zároveň v létě slouží jako skvělé osvěžení.

Polosuchá vína

Vína o trochu sladší než suchá. Zbytkový cukr se pohybuje mezi 4,1 – 12 gramů na litr. Tato vína mívají obvykle více alkoholu než suchá vína.

Polosladká vína

Polosladká vína dosahují až 45 g zbytkového cukru. Jejich obliba je především mezi ženami, ačkoliv popularita jednotlivých typů vín se v průběhu historie pravidelně proměňuje.

Sladká vína

Minimální zbytková cukr je u sladkého vína 45 g na litr. Oproti suchému vínu, které dosahuje maximálně 4 g na litr. I nezkušený konzument tak velmi rychle pozná rozdíl mezi těmito typy vín. Mezi sladká vína patří jak ledová, tak i slámová vína.

O autorovi

Vinnie Redaktor: